Giao 800 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy cho Khu kinh tế Vũng Áng

Theo đó, sau khi nhận được công văn số 1470 ngày 15-3-2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh bắt buộc giao tiêu chí tuyển sinh giải thích nhân công tay nghề đại học cho KKT Vũng Áng năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý giao 800 tiêu chí giải thích tay nghề đại học chính quy niên học 2017-2018 để giải thích nhân công cho KKT Vũng Áng (tiêu chí này nằm ngoài tổng tiêu chí của các trường đã được xác định theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cụ thể:

* Các trường được giao tiêu chí tuyển sinh:

– Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 200 tiêu chí

– Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 120 tiêu chí

– Trường Đại học Điện lực 80 tiêu chí

– Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 160 tiêu chí

– Trường Đại học Hà Tĩnh 240 tiêu chí.

* Đối tượng tuyển sinh giải thích:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An; dành đầu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số…) và những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh có hoài vọng và bảo đảm sau khi tốt nghiệp về làm cho việc tại KKT Vũng Áng.

* Phương thức tuyển sinh:
Các trường đại học tự chủ trong việc xét tuyển đối với những lĩnh vực được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ giải thích nhân công cho KKT Vũng Áng và tuyển sinh theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.
Sau kỳ tuyển sinh, các hạ tầng giải thích báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết quả tuyển sinh và diễn biến giải thích trong năm.
Giao 800 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy cho Khu kinh tế Vũng Áng ảnh 1Văn bản đồng ý giao 800 tiêu chí giải thích đại học chính quy cho Khu kinh tế Vũng Áng
Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ mức giá giải thích do ngân sách, nguồn hỗ trợ từ đơn vị và người học chi trả trên hạ tầng thoả thuận của các bên liên đới.
Phần kinh phí đóng góp trong toàn khoá của người học phải được ghi rõ trong giấy gọi nhập học của mỗi hạ tầng giải thích. Học phí được các hạ tầng giải thích đại học vun đắp trên hạ tầng xin hứa có bảo hành lâu dài theo quy định hiện hành tại thời điểm doanh nghiệp giải thích.
Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích 22.781ha. Đây là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển trọng tâm được dành đầu tiên đầu tư quá trình 2013-2015; được Chính phủ quy hoạch tăng trưởng các lĩnh vực trụ cột có ý nghĩa tiêu chí, bao gồm: khu liên hiệp luyện sắt đá, trọng tâm nhiệt điện, cảng nước sâu, trọng tâm lọc hóa dầu, tổng kho ga xăng dầu và khí hóa lỏng chuyên dụng cho gianh giới Bắc Trung bộ của Việt Nam và nước CHDCND Lào…
Trong mai sau, KKT Vũng Áng định hướng trở thành trọng tâm công nghiệp, thương nghiệp nhà cung cấp tăng trưởng đương đại, vững bền; là hạt nhân tăng trưởng, trọng tâm công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, lọc hóa dầu – nhà cung cấp cảng biển – du hý của gianh giới Bắc Trung bộ và là cầu nối thị phần với các nước trong khối ASEAN cùng các gianh giới khác trên toàn cầu. Hiện nay, KKT Vũng Áng đã lôi kéo trên 700 công trình, tổng số vốn đăng ký gần 16 tỷ USD.

DƯƠNG QUANG