Thưởng 2,57 tỷ đồng cho 85 công trình toán học năm 2016

Theo đó, Hội đồng xét thưởng của Chương trình trọng tâm đất nước vững mạnh toán học thời kỳ 2010-2020 của Viện nghiên cứu đắt tiền về Toán đã tuyển chọn 85 công trình để trao thưởng trên tổng số 210 công trình kỹ thuật đăng ký xét giải. Mỗi công trình được thưởng 30,25 triệu đồng.

Các công trình toán học xét thưởng là các công trình được thông báo tại các báo chí trong danh sách ISI, trong đó các tác giả phải có người là giảng sư, gia sư, ưu ái giả thiết đang là nghiên cứu sinh. Công trình phải có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy vun đắp 1 nền toán học Việt Nam tiên tiến, tiếp cận với toàn cầu. Việc trao giải cho các công trình này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến bộ máy giảng giải, giảng dạy toán học trong lớp học, khuyến khích giảng sư nghiên cứu và tiêu dùng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy.

Chương trình trọng tâm đất nước vững mạnh toán học khởi đầu đơn vị xét thưởng cho các công trình toán học từ năm 2012 và trở thành hoạt động. Qua 5 kỳ xét thưởng đã có 356 công trình của 742 lượt tác giả được thưởng, với tổng số tiền thưởng hơn 10 tỷ đồng. Mức thưởng cũng tăng lên qua các năm, từ 17,25 triệu lên 30,25 triệu đồng cho mỗi công trình.

Bên cạnh đó thưởng các công trình toán học, lần này cũng có 185 sinh viên ngành nghề toán và 297 học trò được Chương trình trọng tâm đất nước vững mạnh toán học cấp học bổng với tổng giá trị 7,29 tỷ đồng. Đây là những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất được tuyển chọn trên tổng số 234 sinh viên ngành nghề toán được đề cử, thuộc 12 trường đại học. Trong số này có 137 sinh viên được học bổng cả niên học.

Theo ban đơn vị, những năm qua, học bổng đã an ủi ý thức yêu tóa, học toán trong các bậc phổ thông và đại học. Qua 5 năm, đã có 1.517 lượt sinh viên ngành nghề toán và 2.787 lượt học trò trung học phổ thông chuyên toán được cấp học bổng. Tổng số học bổng giá trị 33,8 tỷ đồng.

PHAN THẢO