Từ năm 2018 có điểm sàn riêng cho các trường sư phạm

Nhiều biện pháp quyết liệt đã được đưa ra để tăng tiến luôn luôn có chữ tín huấn luyện sư phạm trong thời kì tới.

Theo số liệu thống kê đợt 1 xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm chính quy 2017, trong số 673 lĩnh vực huấn luyện sư phạm có thí sinh trúng tuyển, có 23 lĩnh vực lấy điểm xét tuyển từ 25 trở lên (điểm trúng tuyển nhàng nhàng là 27,75 điểm); 158 lĩnh vực lấy điểm xét tuyển từ 20 đến dưới 25 điểm (điểm trúng tuyển nhàng nhàng là 23,35 điểm); 302 lĩnh vực lấy điểm xét tuyển từ 15,5 đến dưới 20 điểm (điểm trúng tuyển nhàng nhàng là 20 điểm).

Đặc biệt có 197 lĩnh vực tuy lấy điểm xét tuyển dưới 15,5 điểm song mức điểm trúng tuyển nhàng nhàng vẫn đạt 17,5 điểm. Như vậy, có rất nhiều thí sinh nhập học đạt điểm cao hơn mức điềm chuẩn đầu vào mà các trường sư phạm đặt ra.

Từ năm 2018: có điềm sàn riêng đối với các trường ĐH-CĐ sư phạm ảnh 1Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định từ năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng cho khối ĐH-CĐ sư phạm nhằm xin hứa luôn luôn có chữ tín đầu vào

Trong khi đó, số lượng thí sinh nhập học có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn rất ít. Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Huế chỉ có chưa đến 1% thí sinh có điểm trúng tuyển ở mức 15.5 điểm; Trường Đại học Vinh chỉ có 44/638 thí sinh trúng tuyển lĩnh vực sư phạm dưới 18 điểm, trong đó chỉ có 2 em có điểm trúng tuyển ở mức 15,5 điểm (đăng ký vào lĩnh vực giáo dục quốc phòng an ninh). Tuy vậy, việc 1 số trường đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào sư phạm phải chăng đã khiến cho cho xã hội lo ngại về luôn luôn có chữ tín hàng ngũ người dạy học trong mai sau.

Mặc dù điểm trúng tuyển các trường sư phạm tính nhàng nhàng cao hơn năm ngoái song nhìn vào bức tranh chung tuyển sinh sư phạm năm nay có thể thấy nhiều thí sinh điểm cao không còn mặn mà với lĩnh vực sư phạm, nhiều trường dù rằng đưa ra điểm đầu vào phải chăng nhưng vẫn không tuyển đủ kế hoạch.

Nguyên nhân được các trường đưa ra là do quy mô giáo dục huấn luyện đã đi vào ổn định, bởi vậy, số lượng trường sư phạm hiện giờ đã vượt quá buộc phải thực tiễn. Nhiều thí sinh lo ngại sau khi ra trường không có việc khiến cho từ thông tin dôi thừa người dạy học cục bộ ở 1 số địa phương. Bên cạnh đó, chính sách đối với người dạy học hiện giờ chưa tốt: vào “biên chế” cạnh tranh, thu nhập phải chăng, sức ép lớn, nhiều nơi lớp học quá đông nên người dạy học rất nặng nhọc mà không được đãi ngộ xứng đáng. Vì vậy, khó có thể cạnh tranh với các lĩnh vực khác và khó tạo ra động lực cho những người đang có ý định đeo đuổi nghề giáo.

Tại cuộc họp, chính trực nhìn nhận những vấn đề còn tránh trong huấn luyện sư phạm thời kì qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cần phải có các biện pháp quyết liệt để tăng tiến luôn luôn có chữ tín huấn luyện sư phạm, trong đó có luôn luôn có chữ tín đầu vào.

Bộ trưởng buộc phải huấn luyện phải gắn với nhu cầu tiêu dùng, lĩnh vực nào dôi thừa dứt khoát phải giới hạn huấn luyện, không để xảy ra hiện trạng thừa thiếu người dạy học cục bộ như thời kì vừa qua. Bên cạnh đó, những lĩnh vực đang huấn luyện nhưng không đáp ứng được các điều kiện xin hứa luôn luôn có chữ tín, không xin hứa chuẩn đầu ra theo quy định cũng sẽ nhất quyết cho giới hạn.

Đặc biệt, để tăng tiến luôn luôn có chữ tín đầu vào, từ sang năm bộ sẽ quy định điểm sàn riêng đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các lĩnh vực huấn luyện người dạy học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng buộc phải Cục Quản lý luôn luôn có chữ tín đẩy mạnh rà soát các điều kiện xin hứa luôn luôn có chữ tín của các lĩnh vực huấn luyện sư phạm đã mở, nếu không đủ điều kiện thì không được tuyển sinh; những lĩnh vực đủ điểu kiện, các địa phương còn nhu cầu tuyển dụng, cần ưu ái đầu tư để tăng tiến luôn luôn có chữ tín.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ đẩy mạnh kiểm định luôn luôn có chữ tín các trường và chương trình huấn luyện; đẩy nhanh việc quy hoạch lại màng lưới các trường sư phạm, theo đó, các trường có luôn luôn có chữ tín cao, có có bảo hành lâu dài sẽ được chọn khiến cho trọng điểm, các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trọng điểm để trước mắt quy tụ vào nhiệm vụ huấn luyện lại hàng ngũ người dạy học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh sẽ nghiên cứu, tham vấn cho Chính phủ, Quốc hội có những chính sách đãi ngộ tốt hơn, tạo động lực cho hàng ngũ nhà giáo và tạo sức quyến rũ người học đối với lĩnh vực sư phạm.

PHAN THẢO